• HJEM
 • BEDRIFT
 • PRIVAT
 • OM OSS
 • KONTAKT

Confirm

Vi leverer sikkerhetstjenester til bedrifter og private

Se eksempler på tjenester vi leverer nedenfor. Kontakt oss gjerne for spørsmål.

Tjenester for Næringsliv

Noen eksempler på det vi kan tilby din organisasjon

 • Beredskapsplanlegging for bedriften.
 • Avdekke svakheter rundt selskapet og iverksette gode løsninger.
 • Risikoanalyser av områder i utlandet.
 • Beredskapsplanlegging og operasjonsprosedyrer for enkeltoperasjoner i utlandet,herunder rådgivning av ansatte som reiser i risiko-områder.
 • Hvordan ansatte kan avdekke og beskytte seg imot “sosial manipulering”.
 • Implementering av sikkerhetskultur i bedriften.

Kontakt oss for en samtale.

Vi hjelper deg på rett vei

Kontakt oss

Tjenester for Privatperson

Noen eksempler på det vi kan bistå med for deg som privatperson:

 • Sikre og sette opp sikkerhetsløsninger i rom, bolig og andre objekter.
 • Beredskapsplanlegging.
 • Avdekke dine sårbarheter og etablere tiltak.
 • Bistand og rådgivning for reiser til risikoutsatte områder.
 • Opptreden når uhell/ulykker/uønskede hendelser inntreffer – what/if.
 • Spore opp savnede personer.
 • Avdekke utroskap/svindel.
 • Anonymisert søk for deg i skattelistene.

Om oss

Ansatte i Confirm AS har bakgrunn fra spesielle avdelinger i forsvaret. Med vår opparbeidede kompetanse innehar vi høy faglig ekspertise og avgjørende kunnskap innenfor fagfeltene risiko, sikkerhet og trygghet. Profesjonalitet, tillit og integritet er kjernebegrep i virksomheten. Alle våre leveranser har dette som kjerneverdier. Vi forholder oss til norske og internasjonale lover.